Большой топонимический словарь Крыма

 

 

Теоретические вопросы топонимики Крыма - 3

Ю. А. Обуховский. "Золотые ворота Кара-Дага" 2003
Ю. А. Обуховский. "Золотые ворота Кара-Дага" 2003

Лексический состав исторической топонимии Крыма
статьи №№1-5
:: статьи №№6-7 :: статьи №№8-14

  • №6 - Судьба исторической топонимии Крыма в Российской империи::02::03::04
    Більша частина повигадуваних ойконімів вражають своєю надуманістю, випадковістю, шаблоновістю, а часто й потворністю. Вони схожі на номерні знаки, бо за ними немає історії та життєвості. Навіть імена видатних представників російської культури в назвах сіл і міст є лише абстрактними символами партійної ідеології і подібні до цифр. На відміну від наведених новоутворених ойконімів, історичні топоніми завжди вмотивовані, оскільки пов`язані з соціальною та етнічною історією народу, його культурою і побутом. Людство зобов`язане берегти історичну пам`ять, культурні традиції та духовні цінності всіх народів світу. Про тотальне нищення історичної ойконімії Криму з обуренням і болем написав у “Книзі мандрів” (1963 р.) Константин Паустовський: “Порівняно недавно в Криму без будь-якого розголошення і без погодження населення, а значить і без згоди населення, спішно перейменували майже всі міста, села і поселення, за виключенням приморських! В нових назвах немає навіть натяку на природу й історію Криму. Новітня карта Криму рясніє незграбними, невиразними, або ж просто недоладними назвами”.
  • №7 - Географические термины и другие слова, которые составляют историческую топонимию Крыма:
    У монографії досліджено в історико-етимологічному та граматичному аспектах іранську, грецьку, тюркську, італійську, кавказьку та біблійну лексику, відбиту в історичній топонімії Кримського півострова. Зміна складу географічних імен відбувається постійно. Їхня поява та зникнення обумовлені соціально-економічними та історичними причинами. Зміни в суспільному житті, різні політико-економічні зміни, міґрації етносів спричиняють появу нових і зникнення старих топонімів. Всебічне знання історії Батьківщини є невід`ємною ознакою культурної людини. Зі зникненням географічних об`єктів поступово забуваються, а потім остаточно
    щезають з народної пам`яті їхні назви. З лиця землі стирається історія, тому назви селищ, урочищ, гір, скель, курганів, річок, джерел і озер необхідно збирати, вивчати й оберігати як найцінніше культурне надбання. Без знання топонімії неможливо повністю уявити історію краю, історію й життя пращурів, тому передати її наступному поколінню наш святий обов`язок. Таким чином, топонімія Криму, разом з археологічними та історичними матеріалами і даними інших наук, характеризує історію його заселення, природу й культуру корінних етносів:

    Призначено для лінґвістів, географів, картографів, істориків, етнографів, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією та культурою корінних народів Криму. Надрукована за рішенням Ученої ради Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України Протокол № 6 від 17 вересня 2002 р. Рецензенти: доктор філологічних наук, професор І. М. Желєзняк (м. Київ), доктор філологічних наук, професор Є. С. Отін (м. Донецьк), доктор філологічних наук, професор І. В. Дрон (м. Кишинів), доктор філологічних наук, професор А. М. Меметов (м. Сімферополь), Відповідальний редактор доктор філологічних наук В. С. Рибалкін. Монографію підготовлено й видано завдяки фінансовій підтримці Американської ради наукових товариств (The American Council of Learned Societies)

на верх страницы - на главную


 
Универсальный словарь
поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Тематические словари
 
Ойконимы Крыма
Абай-Смаил - Кучук-Най
Кучук-Озенбаш Яшпек
Толкование слов
Словарик значений слов
 

 
Форма поиска топонимов
Дополнительные материалы
Комментарии пользователей
Феномены топонимов - 1
Феномены топонимов - 2
Теория топонимики Крыма - 1
Теория топонимики Крыма - 2
Теория топонимики Крыма - 3
Теория топонимики Крыма - 4
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
Ссылки: справочные ресурсы
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 

Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

 
 
© 2011-2012 KWD (при использовании материалов активная ссылка обязательна)